Deelname

Inwoners van de Drie Dorpen worden uitgenodigd om De tael van et hatte, samen met professionals uit de kunst, bestaande verenigingen en koren, gestalte te geven.

Mocht u, als inwoner van Ter Idzard, Oldeholtwolde of Nijeholtwolde mee willen doen, dan kunt u zich aanmelden voor workshops en repetities. We zoeken mensen die willen zingen, musiceren, dansen, acteren, bouwen, koken, kostuums maken, schilderen, timmeren, grimeren etc. Wanneer u het Stellingwerfs of een andere Europese (streek)taal beheerst, nodigen we u nadrukkelijk uit mee te doen.

Samen zullen we op 5 en 6 oktober 2018 een spectaculaire uitvoering geven, waarbij het hele dorp het decor vormt. Veel dorpsgenoten hebben hun medewerking al toegezegd. Uw individuele creatieve bijdragen en ideeën zijn ook welkom.

Programma van workshops

- Download het programmaoverzicht (pdf).
- Download het opgaveformulier (pdf).

Meld u voor een of meer onderdelen aan via het emailadres: info@detaelvanethatte.nl of vul het formulier in en stuur deze naar onderstaand adres.

Tael van et hatte
t.a.v.  S. Hamelink 
Heirweg 57
8488 GM Nijeholtwolde

U kunt het aanmeldformulier ook vinden bij de Bult. De inschrijfformulieren zijn aan de bar te verkrijgen en in te leveren.

Na aanmelding krijgt u bericht over de data en tijden van de door u gekozen activiteit(en).