De tael van et hatte

Een theatrale wandeling door Ter Idzard

5 en 6 oktober 2018

Doe mee

KAARTEN VOOR DE TAEL VAN ET HATTE ZIJN UITVERKOCHT 

 

Op 5 en 6 oktober wordt in Ter Idzard vier keer per avond "De tael van et hatte"(Stellingwerfs voor: de taal van het hart) opgevoerd. Theater, beeldende kunst en muziek en dans komen hierin samen.

Historische gebeurtenissen in 1579, het jaar waarin Baerte van Idzarda de Vrije Staten van Friesland afkondigde, zijn het uitgangspunt van de theatrale tocht.

Alle bijdragen worden geleverd door amateurs o.l.v. professionals en de Bonifatiuskerk van Ter Idzard staat hierbij centraal.

"De tael van et hatte" maakt deel uit van het project "Under de Toer". Dit is één van de onderdelen van de Culturele Hoofdstad 2018.

 

Het publiek maakt een wandeling door het dorp. Op het Omniveld achter dorpshuis "De Bult" in Ter Idzard  wordt men onthaald en stapt men meteen in andere tijden.

Er wordt o.a. gespeeld in tuinen, schuren en bij de Bonifatiuskerk. De totale wandeling duurt ongeveer één uur. 

 

In de zomer tijdens Tsjerkepaad start "De tael van et hatte" al met een kunstwerk in de kerk, gemaakt door beeldend kunstenaar Sigrid Hamelink. Meer dan 200 portretfoto’s van inwoners van de drie dorpen Ter Idzard, Olde- en Nijeholtwolde èn teksten over “thuis”, geschreven door dorpsgenoten, vormen één groot kunstwerk dat de hele ruimte vult.

Het kunstwerk speelt met het licht en laat ruimte voor gedachten en  herinneringen over thuis zijn en gemeenschapzin.

Tsjerkepaad is gratis toegankelijk.

De kerk is vanaf 7 juli elke zaterdag open in juli, augustus en september van 13.30 uur tot 17.00 uur.

Kaarten zijn voor vier tijdblokken te koop: 19.00 uur , 19.40 uur, 20.20 uur en 21.00 uur.

 

(Zie kaartverkoop) Kaarten voor zaterdag 6 oktober zijn uitverkocht.

Het is niet mogelijk om kaarten online te kopen of reserveren.

De pelgrims uut de Stellingwarven, die in 1579 naodat ze lopende naor Santiago de Compostela west hebben, thuuskommen en feestelik onthaeld wodden, schrikken heur een hoetien. De raodsheer Baerte van Idzarda het, uut naeme van Frieslaand, de Unie van Utrecht mit ondertekend. Daordeur is de Spaanse overheersing now weliswaor veurbi'j, mar wat stelt de vri'jhied die ze kregen hebben now aenlik veur?

Wat betekent dat veur de identiteit van de Stellingwarvers, heur tael en geleufsovertuging?

Hoe slim lieken de Stellingwarvers van meer as 400 jaor leden op die van vandaege-de-dag? Kiek in de spiegel die oons veurhullen wodt!

Een tocht mit meziek, theater en beeldende keunst.

De pelgrims uit de Stellingwerven, die in 1579 nadat ze naar Santiago de Compostela zijn gelopen thuiskomen en feestelijk worden onthaald, schrikken zich een hoedje. De raadsheer Baerte van Idzarda heeft uit naam van Friesland de Unie van Utrecht ondertekend. Daardoor is de Spaanse overheersing nu weliswaar voorbij, maar wat stelt de vrijheid die ze gekregen hebben nu eigenlijk voor?

Wat betekent dat voor de identiteit van de Stellingwervers, hun taal en geloofsovertuiging?

Hoeveel lijken de Stellingwervers van meer dan 400 jaar geleden op die van vandaag de dag? Kijk in de spiegel die ons wordt voorgehouden!

Een tocht met muziek, theater en beeldende kunst.

Ons project heeft de volgende doelstellingen:

  • Het levend houden van de Stellingwerfse taal.
  • Het versterken van de gemeenschapszin.
  • De band met het kerkje, de interesse in de historie en taal uit eigen streek en cultureel bewustzijn versterken.
  • Dorpsbewoners de mogelijkheid bieden, actief deel te nemen aan culturele activiteiten en talent te ontwikkelen.
  • Een aanzet geven tot meer cultuurbeleving in onze dorpen en nieuwe initiatieven in de toekomst.